Liên Mạng Việt San

[ Trang Liên Mạng]
[ Thời Sự VN ] ]
[ Bình Luận ]
[ Văn Học và Lịch Sử­]
[ Vườn Thơ ]
[ Radio/TV Online ]
Bài Đã Đăng
 
Mục Thư Cũ

Chinh t hức thành lập ngày28/12/2005 Copy Right by Nhất Thanh

Mọi bài vỡ xin đóng góp và gử vể Liên Mạng Việt San lienmang_vietsan@yahoo.com 

 

Luận Chiến 7: Ðỗ Mười, Lê đức Anh, Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh: 4 tên mù quáng, phi chân lý, phi đạo lý

Bài Viết Đăng Nhập vào: Tuesday, January 16, 2007

<< Trở Lại Trang Đầu

Luận điểm 1: Ðỗ Mười: tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 1 của đảng hồ-cáo đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu !
Toàn dân Việt phải loại bỏ hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên và để cứu các thế hệ hậu sinh.

Luận cứ 1.1: Ðỗ Mười! Phi chân lý, ngươi là tên hoạn lợn hãnh tiến qua con đường hết lòng hầu hạ hồ-cáo. Ngươi là một kẻ điển hình "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại". Ðỗ Mười, ngươi chỉ là một trong những tên đầu đẳûng phá hoại kinh tế trên miền Bắc, là tên số 1 phá nát kinh tế ở miền Nam trong tội ác "triệt hạ kinh tế tư doanh" của đảng hồ-cáo của các ngươi.

Luận cứ 1.2: Ðỗ Mười! Phi chân lý, ngươi là kẻ mù về luận lý (lôgic). Ngươi đã dám mở miệng nói với các nhà báo quốc tế: " Ở đâu chẳng có tham nhũng. Không tham nhũng, sao người ta giàu thế!" Sao mà ngươi "muø" đến thế! Ông Bill Gates ở Hoa Kỳ, người giàu nhất thế giới ngày nay, đã tham nhũng gì mà ông ấy giàu gần 100 tỷ đôla Mỹ thế? Ngươi đã thấy ngươi ngu si chưa?

Luận cứ 1.3: Ðỗ Mười! Phi đạo lý, ngươi thì chỉ giỏi "mưu đồ qủy quyệt" thôi! Ngươi phải chịu tội đầu đẳng "đưa nước đẩy dân theo Tàu" trong những năm 1989-1990 khi mà nước Việt có cơ hội dân chủ hóa! Ngươi đa õlàm gì để cướp của toàn dân mấy tỷ đôla Mỹ cho ngươi và cho con cháu ngươi vậy? Ngươi là tên đồ dảng hồ-cáo phi chân lý và phi đạo lý hiện hữu số 1.

Ngươi hãy xưng tội đi! Hãy sám hối đi! Ngươi hãy đầu thú trước DÂN TỘC, đới tội lập công để mà được tha tội trong lịch sử dân tộc:

+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng Tàu Hán;

+ Hãy đem ngay 1 tỷ100 triệu (ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu tư trong nước để góp phần làm ích quốc lợi dân!

KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO NGƯƠI!

Luận cứ 1.4: Kính thưa toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này, kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 1 này! Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Ðỗ Mười để cứu nước cứu nòi!

Luận điểm 2: Lê đức Anh: tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 2 của đảng hồ-cáo đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu !

Toàn dân Việt phải loại bỏ hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên và để cứu các thế hệ hậu sinh.

Luận cứ 2.1: Lê đức Anh! Phi đạo lý, ngươi là tên mật thám, tay sai của thực dân Pháp. Ngươi là kẻ man khai lý lịch để chui vào đảng hồ-cáo, lòn cao phá sâu! Ngươi là một điển hình điếm nhục của cái đảng hồ-cáo của các ngươi! Cái đảng mù và bè cánh vô cùng xấu xa!

Luận cứ 2.2: Lê đức Anh! Phi đạo lý, ngươi là kẻ dốt nát mà quỷ quyệt, là con chó trung thành của tên Lê đúc Thọ cáo quyệt! Ở cương vị "chủ tịt nước", ngươi ø đã là kẻ đày tớ trung thành của Tàu. Phi chân lý, đi ngược chân lý thời đại, ngươi chính là thủ phạm đã phá PHONG TRÀO THỐNG NHẤT DÂN TỘC & XÂY DỰNG DÂN CHỦ được các nước dân chủ Âu Mỹ ủng hộ năm 1982. Chính ngươi đã làm nước Việt và dân Việt mất "cơ hội vàng" dân chủ hóa vào năm 1990! Phi đạo lý, ngươi là keû đầu đẳng "ép nước Việt và dân Việt vào vòng kiềm tỏa của Tàu"!

Luận cứ 2.3: Lê đức Anh! Phi đạo lý, ngươi đãlàm gì để cướp của toàn dân mấy tỷ đôla Mỹ cho ngươi và cho con cháu ngươi vậy? Ngươi là kẻ phi chân lý và phi đạo lý hiện hữu số 2.

Ngươi hãy xưng tội đi! Hãy sám hối đi! Ngươi hãy đầu thú trước DÂN TỘC, đới tội lập công để mà được tha tội trong lịch sử dân tộc:

+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng Tàu Hán;

+ Hãy đem ngay 2 tỷ215 triệu (ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu tư trong nước để góp phần làm ích quốc lợi dân!

KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO NGƯƠI!

Luận cứ 2.4: Kính thưa toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này, kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 2 này! Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Lê đức Anh để cứu nước cứu nòi!

Luận điểm 3: Lê khả Phiêu: tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 3 của đảng hồ-cáo đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu !

Toàn dân Việt phải loại bỏ hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên và để cứu các thế hệ hậu sinh.

Luận cứ 3.1: Lê khả Phiêu! Phi đạo lý, ngươi đã rơi vào mỹ nhân kế của Tàu! Thật nhục nhã cho ngươi ở cương vị "tổng bí thư đảng hồ-cáo"!

Luận cứ 3.2: Lê khả Phiêu! Phi chân lý và phi đạo lý, ngươi đã vụng trộm ký bán đất bán biển của tổ quốc cho Tàu! Ðời đời, ngươi và con cháu ngươi phải mang cái đại tội này trước lịch sử, sẽ không rửa sạch được nỗi nhục nhã cho giòng họ nhà ngươi!

Luận cứ 3.1: Lê khả Phiêu! Phi đạo lý, ngươi đãlàm gì để cướp của toàn dân mấy tỷ đôla Mỹ cho ngươi và cho con cháu ngươi vậy? Ngươi là kẻ phi chân lý và phi đạo lý hiện hữu số 3.

Ngươi hãy xưng tội đi! Hãy sám hối đi! Ngươi hãy đầu thú trước DÂN TỘC, đới tội lập công để mà được tha tội trong lịch sử dân tộc:

+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng Tàu Hán;

+ Hãy đem ngay 2 tỷ215 triệu (ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu tư trong nước để góp phần làm ích quốc lợi dân!

KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO NGƯƠI!

Luận cứ 3.4: Kính thưa toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này, kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 3 này! Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Lê khả Phiêu để cứu nước cứu nòi!

Luận điểm 4: Nông đức Mạnh: tên mù quáng hiện hữu đầu sỏ số 4 của đảng hồ-cáo đang quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu !

Toàn dân Việt phải loại bỏ hắn ngay để tự cứu mình, để tạ tội với tổ tiên và để cứu các thế hệ hậu sinh.

Luận cứ 4.1: Nông đức Mạnh! Phi chân lý và phi đạo lý, ngươi đã dám mở miệng phát biểu rằng: "Người Việt Nam nào chẳng là con cháu bác hồ"! Câu nói đó của ngươi chỉ là câu xác quyết cái danh hiệu "cha gìa dân tộc" mà hồ-cáo và các đày tớ trung thành của hắn đã dựng nên và đã đem áp đặt cho số đông từ 1945! Với danh xưng đó của cha ngươi và với câu xác quyết trên đây của chính ngươi, cha con ngươi đã đã tự chứng tỏ là thuộc "họ nhà tôm lộn ... lên đầu" rồi đó!

Luận cứ 4.2: Nông đức Mạnh! Trước mắt bàn dân thiên hạ, ngươi đã hiện nguyên hình là con đẻ của hồ-cáo. Ta thách ngươi như sau. Ngươi đã cướp của dân và đem gửi Ngân hàng ngoại quốc 1453 triệu đôla Mỹ. Ngươi hãy trích ra 3 triệu lẻ thuê thử DNA để chứng minh rằng ngươi không phải là con trai hồ-cáo đi! Ngươi dám làm việc đó không? Dù qủy quyệt đến thế nào, cha con ngươi cũng không thoát khỏi được sự ràng buộc của chn lý "Cái kim bọc dẻ lâu ngày cũng ra!"

Luận cứ 4.3: Nông đức Mạnh! Ngươi hãy nghe đây! Chỉ có "Các vua Hùng mới là Quốc tổ" của dân tộc Việt Nam mả thôi! Ðức Trần Hưng Ðạo, được thờ phượng trong mấy trăm ngôi đền trên khắp nước đấy, cũng không thể tôn làm "cha già dân tộc" được. Ngươi thấy không? Phi chân lý và phi đạo lý, cha con các ngươi – chắc rằng ngươi không phải là con một củahồ-cáo – rồi sẽ bị lịch sử Việt đích thực kết tội thỏa đáng!

Luận cứ 4.4: Nông đức Mạnh, phi chân lý và phi đạo lý! Hãy sám hối đi, sám hối thay cả cho cha ngươi nữa! Ngươi hãy đầu thú trước DÂN TỘC, đới tội lập công để mà được tha tội trong lịch sử dân tộc:

+ Hãy bỏ ngay bọn bành trướng Tàu Hán để cứu nước cứu nòi!

+ Hãy đem ngay 1 tỷ 143 triệu đôla Mỹ (ngươi đang gửi ở nước ngoài) về đầu tư trong nước để góp phần làm ích quốc lợi dân!

KHÔNG CÓ CON ÐƯỜNG NÀO KHÁC CHO NGƯƠI!

Luận cứ 4.4: Kính thưa toàn thể đồng bào: tôi xin kêu gọi toàn dân Việt hãy vạch mặt kẻ CƯỚP NGÀY này, kẻ BÁN NƯỚC CHO TÀU BỈ ỔI NHẤT SỐ 4 này! Hãy hạ bệ cả bè cánh của tên Nông đức Mạnh để cứu nước cứu nòi!

Triết Ðức Chính (Nguyễn thế Tiến)
posted by Lien Mang Viet San @ 6:09 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 
Liên Kết

BLOGGER

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS