Liên Mạng Việt San

[ Trang Liên Mạng]
[ Thời Sự VN ] ]
[ Bình Luận ]
[ Văn Học và Lịch Sử­]
[ Vườn Thơ ]
[ Radio/TV Online ]
Bài Đã Đăng
 
Mục Thư Cũ

Chinh t hức thành lập ngày28/12/2005 Copy Right by Nhất Thanh

Mọi bài vỡ xin đóng góp và gử vể Liên Mạng Việt San lienmang_vietsan@yahoo.com 

 

Luận Chiến 1: Ðường Tổ Quốc: Trang luận chiến với Ðảng Cộng Sản Việt Nam

Bài Viết Đăng Nhập vào: Monday, January 15, 2007

<< Trở Lại Trang Đầu

Nguyễn Thế Tiến

Lời giới thiệu :

Ðể mở một lối ra cho dân tộc, đảng cộng sản Việt Nam và chế độ Hà Nội cần phải được giải quyết qua con đường dân chủ hóa hay cách mạng dưới một dạng thức nào đó. Trong hướng đi lịch sử này, sự đóng góp của những nhân tố dân tộc bên trong lẫn bên ngoài nước là một trong những điều kiện vô cùng cần thiết, tất nhiên và tất yếu. Nó qui hợp tất cả tâm huyết và trách nhiệm của những ai còn nặng lòng với quê hương, còn mang hoài bão làm một cái gì cho Tổ Quốc, cho một Việt Nam tự do, không cộng sản, để tạo điều kiện mở đường phục hưng đất nước, đưa đất nước đi lên.

Từ nhận định đó, chúng tôi chân thành giới thiệu giáo sư Nguyễn Thế Tiến, một nhân vật đã từng giảng dạy môn Cơ Học Lý Thuyết tại hai trường Ðại học Bách Khoa Hà Nội và Sài Gòn trong 26 năm, nghỉ hưu non, chấm dứt làm việc và thoát khỏi Việt Nam. Ông hiện nay đang cộng tác với “Nhóm Nguyệt San Việt Nam” trong mặt trận văn học đấu tranh nhằm đóng góp cho tiến trình dẫn tới mục đích vừa nêu trên.

Giáo sư Nguyễn Thế Tiến có bút hiệu là Triết Ðức Chính. Nhiều bạn và học trò ông hiện đã và đang là những giáo sư tiến sĩ giữ các vị trí khá cao trong đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, trong đó có Nguyễn Văn Ðạo, Trưởng Ban Vận Ðộng Người Việt Hải Ngoại của chế độ Hà Nội (giáo sư giảng dạy cùng thời với ông).


Trong cuộc tiếp xúc với Nguyệt San Việt Nam, ông cho biết:

1.

Tại sao tôi ký tên chính lại còn dùng bút danh?

Tôi hưởng giáo dục Khổng Mạnh từ 5 tuổi đến 21 tuổi (1938-1954). Mẫu người quân tử đã hòa vào máu thịt tôi. Theo hệ thống giáo dục Việt-Pháp (1940-1954), tháng 5-1954 tôi đã đậu Tú Tài đôi ở Hà nội. Do lòng yêu nước ấu trĩ và giáo điều (không biết gì về các biến cố chính trị 1945-1954; thân phụ tôi bị lính Pháp đi càn bắn chết năm 1949; ở tuổi 14, chính tôi đã bị Pháp bắt và bỏ tù ở nhà tù St. Thomas Nam Ðịnh trong 6 tháng), nên tôi đã không di cư vào Sàigòn mà ở lại Hà nội để được “yêu nước”. Suốt gần 40 năm sống dưới “chế độ cáo hồ”, với thân phận “hàng thần lơ láo (Nguyễn Du)”, chế độ đó đã chẳng “giác ngộ” và “tẩy não” được tôi.

Theo phẩm chất “Trúc dẫu cháy, tiết ngay vẫn giữ” của người quân tưû, nay tôi quyết định công khai thách thức, trực diện tranh đấu với cộng sản, dù tôi vẫn biết trước rằng tôi sẽ có thể bị lực lượng ngầm của cộng sản ám hại. Tôi sống theo bài thơ dưới đây (phóng tác từ một bài thơ viết bằng tiếng Anh mà tôi đã quên tên của tác gỉa, ở Sàigòn, năm 1982, sau khi tôi đã nhận giấy “nghỉ hưu non” - lúc vừa tròn 49 tuổi và đã giảng dạy môn Cơ học lý thuyết được 26 năm ở 2 trường ÐẠI HỌC BÁCH KHOA ở Hànội và Sài gòn để đi hoạt động nhằm “đổi quỹ đạo cho toàn gia đìïnh tôi”.

2.

Trong cuộc vận động chính trị, giáo sư Nguyễn Thế Tiến sẽ đóng góp trong mặt trận “luận chiến” nhắm vào đảng cộng sản Việt Nam, và bài viết sẽ được Nguyệt San Việt Nam chuyển vào Việt Nam qua hệ thống internet và báo chí.

Trong phần tiếp xúc và đóng góp sơ khởi qua web của Nguyệt San Việt Nam, ông đặt vấn đề “Luận Chiến Luận Lý - Ðạo Lý” với thành phần mà ông gọi là “những người cộng sản Việt Nam chóp bu, phản chân lý, phản đạo lý, ù lì và cố chấp”. Ông phát biểu như sau:

Chủ trương phần luận chiến này, tôi nhằm.

(a) Mở mắt “mù cố tình (chữ dùng của Dương thu Hương)” cho các đối tượng lãnh đạo trong đảng CSVN.

(b) Khích động giới trí thức XHCN (đang ở trong nước và ở nước ngoài), mong sao giới này sớm ý thức vai trò “Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách” và trả nợ xứng đáng đối với tổ quốc và dân tộc;

(c) Góp phần xóa bỏ “thần tượng hồ cáo” khỏi tư tưởng tình cảm của số rất đông người VIỆT NAM trong và ngoài nước, sớm vứt bỏ cái vòng kim cô oan nghiệt do đám lãnh đạo CSVN độc đoán áp đặt trên đầu dân tộc Việt Nam;

(d) Thúc giục tuổi trẻ VIỆT NAM sớm gánh lấy sứ mệnh xung kích trong sự nghiệp CÁCH MẠNG TỰ DO DÂN CHỦ ở Việt Nam và trong sự nghiệp KHÔI PHỤC TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM, BẢO VỆ TỔ QUỐC và NÒI GIỐNG VIỆT, chống sự LẤN CHIẾM LÃNH THỔ và mưu đồ ÐỒNG HÓA DÂN TỘC của Hán cộng Bắc phương.

(e) Tuyên bố tự nguyện chính thức đứng vào hàng ngũ những người tranh đấu đến cùng nhằm xóa bỏ cái “chế độ độc-đảng-trị của đảng hồ cáo” ở VIỆT NAM. Không ai bắt ép (và cũng không thể bắt ép) tôi làm việc này; cũng không ai trả tiền cho tôi để tôi làm việc này cả! Tôi hành động trong tinh thần yêu nước và ý thức tự giác trước tiền đồ của dân tộc.

3.

Tôi dùng bút hiệu Triết Ðức Chính để nói lớn lên với những người cộng sản rằng, tôi bắt đầu tham gia tranh đấu chánh trị (Chính) ở tuổi 71 là vì tôi muốn tham gia bảo vệ chân lý (Triết) và đạo lý (Ðức) theo lời dạy trong sách ÐẠI HỌC của Nho học: “Ðại học chi Ðạo tại minh Minh đức, tại tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện”, chớ không có ý đồ gìï về quyền lợi địa vị:

Lão giả an chi sao chẳng nhớ?
Sĩ phu hữu trách lẽ nào quên!
Tôi cũng luôn nhớ lời dạy:
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên;
và:
Có trời mà cũng có ta (Nguyễn Du),
Tận nhân lực nhi tri thiên mệnh (Hi Di Trần Ðoàn);
Ðồng thời tôi cũng nhớ câu (đã thuộc từ thuở thiếu niên):
Hãy tự cứu mình rồi Trời sẽ cứu cho.

(Sauve-toi, le Ciel te sauvera!)
Nhưng:
Người mà không định thì làm sao Trời thành sự cho được.

4. Khởi đầu những phần luận chiến.

Hỡi các người cộng sản lãnh đạo đảng đang cai trị muôn dân.

Dưới đây là đề tài thách luận chiến số 1 tôi gửi các ông. Tôi đã viết bài thơ này, ở Sài gòn, khoảng thời gian 1985-1987 (đầu năm 2004 đã viết thêm một số câu do có những hiểu biết mới từ khi ra dược khỏi nước đến nay).

Phản tỉnh
Lạc một bước đường gần bốn chục năm khó sửa
Quá nửa đời người ngồi gặm nhấm hai chữ “dại, khôn.”
Dại cay đắng nhận sai đường hướng
Mạt tàn đời uổng phí tài năng.
Cháu con gánh chịu khó khăn
Quyết tạo dựng lại biết chăng đường làm
Ðành rằng tay đã nhúng chàm
Dại rồi phải biết khôn làm sao đây!
Khôn cho con cháu đổi thay
Con hơn cha mẹ cháu mai ngày hơn ông!

(Những người cộng sản hãy hiểu đoạn thơ trên đây theo lối “tượng trưng” trong văn thơ.)

Ai đây?
(viết 1985-87)

Dốt chẳng học gấp làm khôn
bám Nga chống Pháp la đường cứu dân
vội vàng cấu kết trao thân
dồn dân vô bẫy thực dân mới nghèo.
(viết thêm 2004)
bao năm “cáo quyệt” lái lèo
dâng dân bán nước cho Tèo(Tàu) cho Nga
đạo lý truyền thống ông cha
đang tâm xóa sạch, xiên quà(ng) mác-lê.kẻ đó!
(viết 1986-87)

hồ đồ dẫn lạc dân đi
chí minh lại hóa thiển si bạo tàn!
(viết thêm 2004)
cha già dân tộc xưng càn
bất nhân bất nghĩa tội ngàn đời ghi!
kẻ đạo đức giả bất nghì
bỏ con giết vợ còn gì bất nhân hơn
chết đúng ngày tháng “cáo đăng đàn”
điềm báo “chế độ cáo” lụi tàn bao lăm!


Sứ mệnh lịch sử
(do đảng “cáo” tự phong. Tôi phê phán, viết 1985-87)

Ðất nước Dân tộc này của ai đây
mà bay ban phước gieo tai tùy lòng?
(viết thêm 2004)
cướp công dân tộc anh hùng
nướng dân đốt nước dâng công
mong làm điểm tựa “xích hóa” xong toàn cầu.
té ra chục triệu thương vong
mười ba tỷ đó (US-đôla) vô tròng nợ Nga;
trăm năm thoát ách Tàu hoa
chui lại vào rọ Hán
biết bao giờ ra khỏi đây?
(thơ đồng dao 1985-1987)
tất cả chỉ tại vua “Hùng”
sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên
người giỏi thì đi vượt biên
còn lại một lũ vừa điên vừa khùng.Ðảng Hồ tự phong

đỉnh cao trí tuệ
lương tâm thời đại
trái tim loài người
(tôi phê phán, viết 1985-87)
nay tuyệt đối đúng trên đỉnh cao sáng tạo
mai lại sai rồi và dũng cảm sửa sai!
Ðồng Bào đó đâu phải bầy thú vật
để bay thí nghiệm hoài những kế hoạch viển vông!
(viết thêm 2004)
cháy nhà mặt chuột lột lông:
Nam quan, Bản giốc, bay dâng cho Tàu
Hoàng sa cùng suối Phi Khanh
trọng điểm chiến lược bay dành cống “cha”!Chủ nghĩa xã hội phản tiến hóa của chủ thuyết mác-lê!
(tôi phê phán, viết 1985-87)

Chủ nghĩa xã hội ư?
mẫu hình nào chứ?
lê-nin ư?
xit-ta-lin ư?
mao-trach-đông ư?
“cáo hồ” ư?
phi-đen-cat-tờ-rô ư?
tất cả chỉ là những mầm chồi
của cái gốc mác-lê quái đản
sẽ bị ghi vào “tôi đại ác phản nhân gian”!


Bài luận chiến đáp lại nào từ phía cộng sản dài quá 1000 từ (với sai số 5%) sẽ bị ném liền vào sọt rác. Vì sao vậy? Vì tôi dư biết (với 37 năm “bị nghe” cộng sản nhối nhét) thủ đoạn viết dài nói dai để làm điên đầu người đọc của các ông rồi! Hơn nữa, các ông có dư thừa những thư ký có trìïnh đô “trên đại học (dù có thể chỉ là loại sơn phết)” để viết ngắn lại “những dây cà dây muống” do các ông bôi ra.
Nguyễn Thế Tiến

Nguyệt San Việt Nam sẽ lần lượt chạy đăng những bài viết tiếp theo của tác giả Nguyễn Thế Tiến, nhất là những bài thời sự liên quan tới đảng cộng sản Việt Nam. Các loại bài này được chuyển về Việt Nam thông qua web của Nguyệt San Việt Nam. (Nhóm chủ trương NSVN)
posted by Lien Mang Viet San @ 10:31 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 
Liên Kết

BLOGGER

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS