Luận Chiến 5 :Các chóp-bu-ù-lỳ cố-chấp của đảng hồ-cáo còn mù quáng tới khi nào?

Bài Viết Đăng Nhập vào: Tuesday, January 16, 2007

<< Trở Lại Trang Đầu

Luận điểm 1:
"hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo" đã, đang lừa gạt và ép buộc toàn dân Việt Nam đi theo "con đường phản luật tiến hóa".

Luận cứ 1.1:

Chủ nghĩa Mác là phản tiến hóa.

Duy vật biện chứng luận của Mac và Ăng-ghen sai từ gốc - trong khái niệm cơ bản và trong 3 định luật cơ bản (Luận chiến số 2).

Duy vật sử quan chứa đựng những sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến chuỗi kết luận gây tai họa trên toàn loài người:

- Cách mạng quan hệ sản xuất tạo ra những bước nhảy vọt trong quá trình tiến hóa của loài người (Luận chiến số 4);

- Chủ nghĩa tư bản đang ở giai đoạn giãy chết; giai cấp công nhân là kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản.

- Giai cấp công nhân chỉ mất xích xiềng mà sẽ được cả thế giới; vì vậy giai cấp đó nhất định sẽ đập phá không thương tiếc thượng tầng kiến trúc loài người đã tạo dựng để đi xây cái thiên đường dự kiến

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo làm cách mạng vô sản.

- Cách mạng vô sản sẽ đưa loài người đến xã hội cộng sản văn minh, thông qua giai đoạn xã hội chủ nghĩa, dài bao lâu chưa rõ. ...

Tuy Mac đã đặt nền tảng lý luận cho cái "cách mạng vô sản toàn thế giới" tai hại, song chủ yếu chỉ với tư cách một "triết gia". Cống hiến duy nhất của Mác cho nhân loại là "cơ cấu của tích lũy vốn cho tái sản xuất mở rộng". Thế giới tư bản hiện đại đã và đang khai thác được "cống hiến tích cực" này của lý thuyết Mác. Mác chưa phải là tội đồ của lịch sử nhân loại.

Luận cứ 1. 2:

Lênin phạm hai sai lần cơ bản nghiêm trọng. Lê là tội đồ cộng sản số 1 đối với nhân loại. Một là, Mac đã đi đến chiến lược cuối cùng: "Cách mạng vô sản chỉ có thể thành công đồng thời ở những nước tư bản phát triển nhất". Lênin đã cải đổi chiến lược này của Mác thành chiến lược phiêu lưu phản Mac: "Phá vỡ hệ thống tư bản chủ nghĩa ở khâu yếu nhất (nước Nga)" và "Sử dụng các nước thuộc địa để đánh phá hệ thống đế quốc cũ, xây dựng đế quốc vô sản toàn cầu".

Hai là, Mac đã nêu ra điều kiện cho cách mạng vô sản thành công (Hệ tư tưởng Ðức, tập 12), cùng với cảnh báo "Nếu không bảo đảm những điều kiện ấy thì cuộc cách mạng ấy sẽ tạo ra những cái còn tệ hại hơn trước nữa". Lênin đã đặt ra cái "dân chủ vô sản" hay "dân chủ tập trung" hay "dân chủ kiểu mới" mà ông ta thuyết minh là "ngàn lần cao hơn dân chủ tư sản". Ðồng thời, Lênin đã thành lập đảng cộng sản theo lý luận "đảng kiểu mới"- với "kỷ luật sắt" - để sử dụng sức mạnh mù quáng của đám đông . Ðấy chính là cái gốc,từ đó phát sinh cái thứ "độc tài" ghê tởm nhất xưa nay- độc tài của chuyên chính vô sản. Lênin là tội đồ cộng sản số 1 đối với nhân loại.

Luận cứ 1. 3:

Xịt (xịt-ta-lin) và Mao (mao trạch đông) là hai tội đồ quỷ ác giết người ghê tởm (về số lượng nạn nhân) nhất trong lịch sử nhân loại. Xịt và Mao là các tội đồ cộng sản số 2, số 3 đối với nhân loại. Chứng minh điều ấy đã có quá nhiều, quá khả năng chứa đựng của bài luận chiến này. Cuối cùng, "cách mạng vô sản toàn thế giới" chỉ làm lợi cho đế quốc mới của Nga và cho "bành trướng Tàu Hán" mà thôi! Tất cả các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa thế giới đều chỉ là những vật hy sinh cho Nga, cho Tàu mà thôi.

Luận cứ 1. 4:

Phản luật tiến hóa, "hệ thống xã hội chủ nghĩa mac-lê-nga-tàu" đã sụp đổ trên toàn cầu. Nga, Tàu đều đã và đang trở lại với chủ nghĩa tư bản ở những nấc thang khác nhau. Từ 1920 đến nay, "hồ-cáo" và "đồ-đảng hồ-cáo chóp bu" đã và đang dùng lừa gạt cùng với khủng bố để ép toàn dân Việt Nam theo đường mac-lê-nga-tàu. Vậy, "hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo"đã và đang đi theo con đường phản tiến hóa vàphản bội dân tộc Việt Nam.

"hồ-cáo" là tội đồ số 1 trong một chuỗi những cộng sản tội đồ đối với dân tộc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại.

Luận điểm 2:

Kể từ Phan Bội Châu-Phan Chu Trinh, các thế hệ người Việt Quốc Gia kế tiếp đã và đang bền bỉ chống thực dân đế quốc và chống cộng sản độc tài là đi đúng đường theo luật tiến hóa.

Luận cứ 2. 1:

Luật tiến hóa quyết định quá trình phát triển của loài người từ mông muội tới văn minh như ngày nay. Quá trình này phụ thuộc vào dạng năng lượng sử dụng và sự ra đời rồi hoàn thiện của công cụ sản xuất điển hình tương ứng (từ năng lượng cơ bắp với công cụ lao động là tay chân, cây gậy và súc vật ... đến năng lượng hạt nhân với công cụ lao động là máy vi tính, ... .) Luật tiến hóa gồm hai cái cốt lõi: sự tự do phát triển và sự chọn lọc tự nhiên (hữu xạ tự nhiên hương, không gò ép áp đặt).

Luận cứ 2. 2:

Chủ nghĩa tư bản là sản phẩm của luật tiến hóa.

Chủ nghĩa tư bản đã thúc đẩy loài người phát triển qua những bước nhảy vọt vĩ đại và dồn dập, chỉ trong vòng mấy trăm năm (so với quá trình nhiều triệu năm của lịch sử tiến hóa của loài người). "Chẳng có hoa hồng nào không có gai". Tuy phải trả giá rất cao, nhờ chủ nghĩa tư bản loài người đã tạo ra được "nền văn minh toàn cầu" ngày nay: vật chất dồi dào, tự do và dân chủ trên cơ sở nhân quyền (Phú quý sinh lễ nghĩa).

Luận cứ 2. 3:

Hoa Kỳ là sản phẩm tất yếu của luật tiến hóa.

Cho tới nay, Hoa Kỳ là đỉnh cao nhất của nền văn minh nhân loại, cả về lực lượng vật chất và về tự do dân chủ nhân quyền.

Từ ngày lập nước, Hoa Kỳ luôn dẫn đầu nhân loại dẹp bỏ những lực lượng phản tiến hóa: thực dân với nô lệ, phát xít, cộng sản, khủng bố toàn cầu, bành trướng .. . Các nước trên thế giới ngày nay đều phụ thuộc vào Hoa Kỳ, mỗi nước ở một mức độ khác nhau.

Luận cứ 2. 4:

Các lực lượng quốc gia Việt Nam chống cộng sản nhằm đưa Việt Nam đi theo thế giới tự do dân chủ - đứng đầu là Hoa kỳ - đã và đang đi đúng đường luật tiến hóa. Do điều kiện lịch sử của cuộc chiến tranh lạnh giữa thế giới tự do và phe cộng sản thế giới, do điều kiện địa lý của nước Việt Nam, do chế độ hồ-cáo quyết tâm biến Việt Nam thành tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa thế giới, do thực lực của mình các lực lượng quốc gia Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ để chống cộng sản. Ðó là điều không thể tránh khỏi! Ðó là con đường đúng với luật tiến hóa. Cho dù con đường ấy chưa dẫn dắt được dân tộc Việt Nam đến đích cuối cùng, đó phải là con đường tất thắng và trường tồn của Việt Nam.

Nguyên nhân gốc của cuộc chiến tranh quốc-cộng ở Việt Nam chính là: "hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo" đã từng bước biến miền Bắc Việt Nam thành tiền đồn của phe xã-hội-chủ-nghĩa nhằm xích hóa toàn Ðông nam Á (theo nhiệm vụ "hồ-cáo" đã nhận với đệ tam quốc tế công sản .) Nếu chế độ Việt Nam Cộng Hòa không tồn tại được từ 1955 đến 1975, thì "hồ-cáo" cùng "đảng hồ-cáo" đã nộp xong cả nước và toàn dân Việt Nam trong nước cho Tàu từ lâu rồi! Việt Nam đã biến thành một tỉnh của Tàu từ lâu rồi! Nếu thế thì ngày nay còn có gì để tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu làm vốn mà đi lạy Hoa kỳ nữa? Nếu thế thì ngày nay còn gì là tổ quốc dân tộc Việt Nam, còn gì là đạo lý và văn hóa truyền thống Việt Nam để người Việt Nam chúng ta gìn giữ, phục hồi và phát triển nữa?

Luận điểm 3:

Cộng sản gian tà độc ác đaõ nhuộm đỏ nửa nước, rồi cả nước Việt Nam. Các lực lượng quốc gia chân chính chưa hoàn thành được sứ mạng lịch sử đích thực đối với tổ quốc dân tộc. Ðó là NỖI ÐAU LỚN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Nghịch cảnh đó đã và đang từng bước làm mất nước mất nòi vào tay Tàu bành trướng ! Ðó sẽ là TỘI ÁC KHÔNG THỂ CHỐI CÃI ÐƯỢC của cộng sản đối với dân tộc Việt Nam.

Luận cứ 3. 1:

Gian manh và độc ác, từ 1920 đến 1954, cộng sản đã từng bước độc chiếm sân khấu chính trị, đã "cướp chính quyền" từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, đã cướp công kháng chiến của toàn dân. Song song, cộng sản cũng đã từng bước nộp nước nộp dân cho "cộng sản mac-lê-nga-tàu". Nếu chính phủ Trần Trọng Kim tồn tại, đi theo con đường Liên Hiệp Pháp và vận động ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong trào lưu phi thực dân hóa, thì lịch sử Việt Nam chắc chắn đã diễn biến khác hẳn!

Luận cứ 3.2:

Từ sau tháng 6/1954, nếu không có sự phá phách của lục lượng cộng sản nằm vùng rất lớn và rộng khắp (do chế độ hồ-cáo chủ động cài lại) thì Việt Nam Cộng Hòa đã phát triển được theo đường tự do dân chủ đến thế nào rồi! Ngày nay miền Nam chắc chắn đã đứng cùng các con rồng châu Á, mà còn có thể cao hơn!

Luận cứ 3.3:

Nếu không có quá trình xâm nhập để đánh phá miền Nam của miền Bắc cộng sản (từ 1959) thì có xẩy ra cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Hoa kỳ không? Chắc chắn rằng đã không có! Chắc chắn rằng miền Bắc (có Nga, Tàu giúp) đã không quá cực khổ, nhưng cũng đã thua xa miền Nam (có sự đỡ đầu của Hoa kỳ). Nếu thế thì ngày nay, chắc chắn Việt Nam đã được thống nhất theo quỹ đạo tự do dân chủ, văn minh phát triển!

Luận cứ 3. 4:

Nếu sau 30/4/75, hoặc sau 1989, Việt Nam biết nhanh chóng ngả theo Hoa Kỳ thì Việt Nam chắc cũng đã thoát khỏi bàn tay nghiệt ngã của Tàu (như thục tế đang diễn ra hiện nay) rồi!

Luận cứ 3. 5:

Kết luận lại, do bị "hồ-cáo" và "đảng hồ-cáo" lừa gạt và dồn ép, Việt Nam đã và đang đi theo con đường phản tiến hóa. Việt Nam đã và đang từng bước bị Tàu bành trướng nuốt. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tất yếu bị Tàu khống chế hoàn toàn và sẽ bị Tàu đồng hóa nếu không kiên quyết kịp thời đồng lòng tự cứu.

Luận điểm 4:

Tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu phải trả lại ngay quyền lựa chọn con đường tự do dân chủ cho toàn dân Việt Nam trước năm 2020.

Luận cứ 4. 1:

Kể từ hồ-cáo, chuỗi cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp đã làm Việt Nam bỏ lỡ nhiều thời cơ đi theo con đường phát triển tự do dân chủ đúng với luật tiến hóa: 1940 (Phong trào dân chủ), 1945 (Phong trào Ðộc lập dân tộc sau Thế chiến II), 1955 (Việt Nam Cộng Hòa), 1989 (Liên Xô và Cộng sản Ðông Âu sụp đổ). Kết cục: ngày nay, Việt Nam đang bị Tàu khống chế toàn diện; nguy cơ "Phương Bắc đến, phương Bắc ở" (lời giối giăng của ông Trần huy Liệu) đang diễn ra từng bước!

Luận cứ 4. 2:

Chỉ Hoa Kỳ mới có nhu cầu và mới có điều kiện giúp Việt Nam thoát khỏi sự khống chế của Tàu bành trướng. Ðó là thực tế lịch sử, không cần bàn cãi. Chỉ có tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu, vì quyền lợi ích kỷ của chúng, mới cố tình nhắm mắt bịt tai bắt ép Việt Nam theo Tàu (do đã bị túm gáy) mà thôi!

Luận cứ 4.3:

Sau năm 2020, Việt Nam sẽ chỉ có 2 khả năng tồn tại: hoặc Việt Nam sẽ là đồng minh đích thực của Hoa Kỳ (tất yếu Hoa Kỳ sẽ phải đối xử như thế với Việt Nam ), hoặc Việt Nam sẽ là đội quân tiên phong đánh Mỹ cho Tàu đến người Việt Nam cuối cùng rồi sau đó Việt Nam sẽ đời đời bị Tàu nuốt chửng.

Luận cứ 4.4:

Tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu vẫn ngoan cố công khai tuyên bố bám chặt con đường mac-lê-hồ. Họ sẽ dứt khoát không bao giờ chịu tự nguyện rời bỏ ngai vàng quyền lực (theo duy vật sử quan của họ). Vậy tập đoàn này sẽ cố chấp tới cùng, cho dù sẽ có bất cứ sự thay đổi nhân sự nào.

Luận cứ 4. 5:

Toàn dân Việt Nam quốc nội và hải ngoại - kể cả đa số nhũng đảng viên cộng sản không còn mù quáng - phải truất phế tập đoàn cộng-sản-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp hiện hữu!

Toàn dân Việt Nam phải thực hiện ÐẠI ÐOÀN KẾT ÐÍCH THỰC, không để CỘNG SẢN PHI LÝ BẤT NHÂN TÀN ÁC lừa bịp một lần nữa! Không bao giờ có dân chủ thục sự trong chế độ độc đảng trị được cả, vì điều đó trái với lô-gích và với thực tế!

Vì sự trường tồn và phát triển của Việt Nam trong thế giới văn minh hiện đại, toàn dân Việt Nam phải vùng lên vứt bỏ cái VÒNG KIM CÔ OAN NGHIỆT do CỘNG SẢN PHI LÝ BẤT NHÂN ÐỘC TÀI TÀN ÁC áp đặt lên dân tộc trong hơn nửa thế kỷ nay rồi!

Nguyễn Thế Tiến
(Chấm hết thách luận chiến số 5. Luận chiến số 6: Từng đồ-đảng hồ-cáo-chóp-bu-ù-lì-cố-chấp đang mù quáng, phi lý, bất nhân thế nào?)
posted by Lien Mang Viet San @ 6:03 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 
Liên Kết

BLOGGER

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS