Luận Chiến 3:"hồchíminh" hay là"hồ" THONG MANH – BẤT NHÂN ÁC ÐỘC -- GIAN MANH CÁO QUYỆT ?

Bài Viết Đăng Nhập vào: Tuesday, January 16, 2007

<< Trở Lại Trang Đầu

1. Mở đầu:
Lấy tên là "chíminh", "hồcáo" đã tự nhận là VÔ CÙNG SÁNG SUỐT, là MINH QUÂN CHÁNH CHÚA !!

KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

Ngược lại:

"hồcáo" là THONG MANH, là BẤT NHÂN ÁC ÐỘC, là GIAN MANH, QUỶ QUYỆT.

2. "hồcáo" có anh minh sáng suốt không?

KHÔNG!

"hồcáo" thong manh về triết học và chính trị.

Luận cứ:

Ngày 3/2/1930, "hồcáo"đã khẳng định và áp đặt rằng: "Ngày nay, có rất nhiều chủ thuyết (chủ nghĩa); song chỉ chủ thuyết Mác-Lê là duy nhất đúng, và vĩnh viễn đúng."

Nay, hầu như toàn nhân loại đã ném cái chủ thuyết đó vào sọt rác của lịch sử rồi!

Vậy, "hồcáo" thong manh về triết học và chính trị, mù dở cuồng tín vào mac-lê, không có tầm nhìn xa lịch sử !

3. "hồcáo"có là minh quân chánh chúa không?

QUYẾT KHÔNG!

Luận cứ:

Với cơ man MƯU MA CHƯỚC QUỶ vô cùng ÁC ÐỘC, "hồcáo" và "đảng cáo" đã NGỤY TẠO cái gọi là "sứ mệnh lịch sử", đã ÁP ÐẶT bằng được cái "chế độ hồcáo" lên gần 95% dân Việt Nam sau chừng ba, bốn thế hệ.

HẬU QUẢ HIỆN TIỀN:

+ Việt Nam đã đi lạc đường tiến hóa của nhân loại, đang phải loay hoay quay trở lại;

+ Việt Nam kiệt quệ, kém phát triển, thuộc dăm nước nghèo khổ nhất, với một cái "nhà nước độc tài độc-đảng-trị" tệ hại nhất;

+ Toàn dân chia rẽ, đạo lý suy đồi, khí phách anh hùng mai một khó khơi dựng lại;

+ Nợ nước Nga 13 tỷ đôla My ờ, dù trong mấy chục năm đã phải nộp với giá rẻ mạt "không biết bao nhiêu" tài nguyên quý, như là apatit, dầu thô, than đá ,.. . (1);

+ Bị nước Tàu vô cớ, trắng trợn tấn công "trừng phạt và lấn chiếm" rồi nay cướp đất, cướp đảo, cướp hải phận những mảng khổng lồ (điều chưa bao giờ xầy ra từ thời vua NGÔ QUYỀN tới nay);

+ Bị nước Tàu khống chế toàn diện mà không dám cựa quậy;

+ Bị cướp không "những đóng góp cho quốc tế vô sản" (với nhiều triệu thương vong), dù đó chỉ là việc làm phản luật tiến hóa.

Hãy áp dụng vào đây đi cái nguyên tắc của chính "đệ nhị tổ phụ lênin của các ông":

CỨU CÁNH ( B ) BIỆN MINH CHO PHƯƠNG TIỆN (A) !

Kết luận tất yếu phải là

Cứu cánh tệ hại (KHÔNG A) thì không biện minh được phương tiện đã rõ ràng quá tệ hại (KHÔNG B); suy ra, người chủ trương và kiên trì chủ trương phương tiện đó bằng mọi giá phải là kẻ tội lỗi !

VẬY,

"hồcáo"tuyệt nhiên không phải là minh quân chánh chúa, mà phải là kẻ tội đồ trọng tội nhất trong lịch sử Việt Nam !

4. "hồcáo"có yêu nước thương nòi không?

KHÔNG! QUYẾT KHÔNG!

Luận cứ 1.

Luận cương trần phú: "Trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng quốc tế ";

"Tôi dẫn năm châu tới đại đồng." ("hồcáo"đã dám xưng xưng tại đền thờ Ðức Thánh TRẦN; XẤC XƯỢC và NGẠO MẠN !!!);

"Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa .. ." (thơ tố hữu);

Ðã có đội quân của "chế độ hồcáo" hoạt động ở Thái Lan (mà các ông gọi bằng chiến trường E).

Vậy,
Tim đen của "hồcáo" là "BỐN PHƯƠNG VÔ SẢN ÐỀU LÀ ANH EM - cái thứ anh em còn khốn nạn hơn cả thực dân đế quốc". Nước và dân chỉ là phương tiện của"hồcáo" mà thôi.

Luận cứ 2.

Mơ hồ LUẬT TIẾN HÓA, "hồcáo" tin tưởng mù quáng vào thắng lợi toàn cầu của chế độ cộng sản, mù quáng theo gót lê- sịt- mao. "hồcáo" ( xảo quyệt gán cho dân tộc Việt Nam) quyết theo đuổi đến cùng mưu đồ nhuộm đỏ toàn khu vực Trung-Ấn. Ðem BẮC VIỆT làm tiền đồn của phe XHCN , đem TOÀN DÂN BẮC VIỆT làm đội quân thiêu thân.

Rất đau cho dân tộc Việt Nam là:

+ "hồcáo" không sống được tới năm 1990 để chứng kiến cái NGU XUẨN và TỘI ÁC của cả cái chuỗi mác-lê-mao-hồ-..., để "hồcáo" đã có thể kịp sám hối tội lỗi trước dân tộc Việt Nam;

+ Ngày nay đám csvn chóp bu ù lỳ cố chấp các ông còn ngoan cố dùng được cái xác khô "hồcáo" đề chụp cái vòng kim cô độc tài oan nghiệt lên đầu lên cổ 80 triệu dân Việt Nam trong nước (2).

Luận cứ 3.

Khẩu khí "hồcáo"tố cáo dã tâm của ông ta:

"dù có phải đốt sạch Trường Sơn, chúng ta (áp đặt cho dân chúng đang bị lừa hoặc đã bị kìm kẹp) cũng nhất định phải thống nhất (theo chế độ cs) đất nước";

"ví không có cảnh đông tàn thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân"; vân vân và vân vân.

5. KẾT LUẬN CHUNG.

Mù dở về LUẬT TIẾN HÓA, "tấtthành" đã hồ đồ vồ lấy học thuyết mac-lê phản tiến hóa.

Bản tính bất nhân, "tấtthành" đã BỎ con đường chínhtrị vương đạo đông phương mà THEO con đường chínhtrị bá đạo của chuyên chính vô sản sắt máu. MIỆT KHINH đạo lý truyền thống của DÂN TỘC và mọi cảnh báo của các bậc cha chú .

Bất nhân, ác độc và quỷ quyệt, với các chiến lược chiến thuật của lê, sịt rồi mao, "hồ cáo"đã trở thành GIAN MANH CÁO QUYỆT đệ nhất hạng trong lịch sử Việt Nam.

"hồcáo" và "đảng cáo" đã nhuộm đỏ cả nước Việt Nam, đã đưa Việt Nam đi lạc đường TIẾN HÓA.

VẬY, "hồcáo" đích thực là

+ CON CÁO GIÀ THONG MANH, ÐỘC ÁC BẤT NHÂN, GIAN MANH QUỶ QUYỆT, PHÁ NƯỚC, BÁN NƯỚC và HẠI NÒI;

+ KẺ TỘI ÐỒ NẶNG TỘI NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM.

+ KẺ PHI CHÂN LÝ, PHẢN ÐẠO LÝ ÐẦU ÐẲNG.


Nguyễn Thế Tiến

PS.

Hỡi những người csvn chóp bu ù lỳ cố chấp !

Các ông hãy công bố cái gọi là "tư tưởng hồchíminh" và cái gọi là "XHCN theo mác + lê + hồ cáo" lên NET TOÀN CẦU xem MẶT MŨI NÓ ra sao đi chứ !!!

Hãy chờ bài Thách luận chiến số 4 !

(1) Trong một báo cáo thời sự ở trường Ð.H.BÁCHKHOA HÀNỘI, khoảng năm 1970, Lưu quý Kỳ (ban tuyên giáo trung ương) đã kể như sau. Nhật Bản đã xin mua lớp đất (vỏ) trên cùng thường phải ủi xuống khe núi để đem về tinh lọc lấy Uranium; với món quà biếu không lót tay là TUYẾN ÐƯỜNG SẮT 1,40m hai chiều Hảiphòng-Làocai. Việt Nam đã không bán vì sợ làm yếu phe XHCH! Lớp vỏ thứ hai thì bóc dùng làm phân lân bón ruộng. Lớp thứ ba (lõi) thì bán cống cho LiênXô để tinh lọc lấy Uranium!!

Cả chục năm nay, bao nhiêu dầu thô khai thác được chỉ có bán cho nước Nga (giá cả các ông giữ bí mật, không cho dân biết).

Than đá nõn của Việt Nam là thứ tốt nhất trên thế giới (theo các báo cáo kỹ thuật) để luyện than cốc (dùng trong lò luyện thép) cũng đều chỉ trao cho nước Nga mà thôi.

Ngoài ra còn chưa kể tới các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới, sức lao động,.. . phải nộp sang nước Nga nữa.

(2) Không kể 2 triệu rưỡi đảng viên cộng sản và số người bám đít các ông hít bã mía.
posted by Lien Mang Viet San @ 6:00 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 
Liên Kết

BLOGGER

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS