Các chóp-bu-ù-lỳ cố-chấp mù quáng hiện hữu của đảng hồ-cáo đang cố kết quyết tâm bán nước Việt, nộp dân Việt cho Tàu!

Bài Viết Đăng Nhập vào: Tuesday, January 16, 2007

<< Trở Lại Trang Đầu

Luận điểm 1: Chỉ mặt bọn đồ-đảng hồ-cáo mù quáng ù-lỳ-cố-chấp: Tất cả các đảng ủy viên cộng sản các cấp màđang ôm chặt cái xã hội chủ nghĩa mac-lê, ôm chặt cái thần tượng hồ-cáo và cố kết với giặc bành trướng Tàu.
Luận cứ 1.1: Triết đông phương đã chỉ ra rằng: "Ðại thể, chừng 10% nhân quần là chí thiện, chừng 10% nhân quần là đại ác, 80% còn lại là trung gian. Ðược chí thiện lãnh đạo thì quần chúng trung gian hành động thiện; ngược lại, bị đại ác lôi kéo và áp đặt thì quần chúng trung gian hành động ác."

Luận cứ 1.2: "hồ-cáo" là kẻ đại gian ác số 1 trong lịch sử Việt Nam. Chủ thuyết mac là phản tiến hóa. Chủ thuyết mac-le-xit-mao phản động dẫn đến những sự phá họai lớn lao chưa từng có cho nền văn minh nhân loại.

Luận cứ 1.3: Ðảng cộng sản Việt Nam là kết qủa tổng hợp của 2 cái đại ác đó ở tại Việt Nam. Do vậy, đảng cộng sản Việt Nam đã lừa bịp, áp đặt, lôi kéo quần chúng tạo ra biết bao "tội ác trời không dung đất không tha" ngay cho chính dân tộc Việt Nam. Thực tế lịch sử Việt Nam trong 80 năm qua đã chứng thực như thế.

Từ 1920 đến nay, đảng cộng sản Việt Nam "tượng trưng" cho bộ phận đại ác trong nhiều thế hệ của dân tộc Việt Nam. Các đảng viên nào càng trung thành với tổ chức và đường lối của cái đảng ấy bao nhiêu – và do đó càng lên cao nhanh bao nhiêu – thì càng đắc tội lớn bấy nhiêu với tổ quốc và với dân tộc.

Luận cứ 1.4: Với tiêu chuẩn nêu trên đây, bọn đồ-đảng hồ-cáo mù quáng ù-lỳ-cố-chấp phải đông đúc tới cỡ thấp nhất là hàng chục vạn (mấy trăm ngàn)! Ðó là số lượng những kẻ đại ác đang khống chế cái đảng cộng sản đại ác; chúng nó đang tạo thành hòn núi khổng lồ ngăn cản và hạn chế sự phát triển đáng phải có của Việt Nam trên con đường hội nhập vào thế giới văn minh nhân đạo hiện đại. Toàn dân Việt quốc nội phải hóa giải đám đó nếu không muốn mất nước mất nòi vào tay giặc Tàu bành trướng ngay trong thế kỷ 21 này! Không có con đường nào khác!

Luận điểm 2:Chỉ mặt bọn đồ-đảng hồ-cáo cỡ bự mù quáng ù-lỳ-cố-chấp: Tất cả các đảng viên giàu trên 10 triệu đôla Mỹmà đang quyết tâm bám chặt cái xã hội chủ nghĩa mac-lê, bám chặt cái thần tượng hồ-cáo và quyết chí bán nước Việt, nộp dân Việt cho giặc Tàu.

Luận cứ 2.1: Ước lượng bọn đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp mù quáng cỡ bự này phải đông đúc tới một vài vạn (10 000 – 20 000). Ðây là bọn đại gian ác, bọn cướp ngày điên cuồng đối với toàn dân Việt Nam quốc nội và hải ngoại. Chẳng tài cán kinh doanh gì, chúng chỉ hưởng thụ phè phỡn và phá hoại mà thôi! Lên ngôi vua (điều 4 Hiến pháp), chúng đã và đang độc quyền chia chác "lãnh địa" như thể tổ quốc Việt Nam là "vườn cây ao cá nhà chúng" vậy . Chỉ trong 30 năm, chúng đã cướp được của nước (bán tài nguyên, bán đất, bán biển), và của dân (bóc lột thậm tệ sức lao động quốc nội cũng như hải ngoại và bán dân ra ngoại quốc) hàng trăm tỷ đôla Mỹ. Chúng là đám VUA, QUAN CƯỚP NGÀY ! Chúng là bọn BÁN NƯỚC BỈ ỔI NHẤT xưa nay!

Luận cứ 2.2: Chúng đem lượng tư bản khổng lồ ấy (đối với nước Việt Nam nghèo khó) gởi ở ngoại quốc hoặc cất giấu trong nước; trong khi đó, chúng ra sức đi lạy lục xin vay nợ nước ngoài (phải chịu trả tiền lời, cho dù là thấp) để toàn dân sẽ phải gánh trả và để chúng có cơ hội cướp đoạt tiếp.

Luận cứ 2.3: Chúng mê muội hóa và đàn áp khốc liệt để kìm kẹp toàn dân quốc nội. Chúng đẩy tuổi trẻ quốc nội vào con đường "đua tranh kiếm chác" bất chấp tương lai cuả tổ quốc và nòi giống. Chúng luôn miệng đem con ngáo ộp "đế quốc Mỹ xâm lược" làm bình phong để bênh vực và che đậy con đường "dâng nước Việt, hiến dân Việt cho Tàu" của chúng.

Luận cứ 2.4: Phi luận lý(lôgic) chúng nhắm mắt hoặc mù mắt trước "luật tiến hóa nghiã rộng". Phi đạo lý, chúng bỏ lời dạy của tổ tiên "Ở với nhà giàu đau răng ăn cốm; ở với kẻ khố ốm lưng chịu đòn". Chúng ngoan cố đến cùng không chịu học bài học "Nam và Bắc Triều Tiên". Chúng quyết một lòng một ý theo Tàu để phá Hoa Kỳ! Dù chúng cũng đã thừa thấy rằng con đường đó chắc chắn dẫn đến hai hệ quả tất yếu là: (a) Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu; (b) Toàn dân Việt quốc nội sẽ là đội quân tiền phong đánh Hoa Kỳ cho Tàu.

Luận điểm 3:Chỉ mặt bọn chóp-bu đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp mù quáng: Tất cả các đảng viên giàu trên 500 triệu đôla Mỹ mà đang quyết tâm bám chặt cái xã hội chủ nghĩa mac-lê, bám chặt cái thần tượng hồ-cáo và quyết chí bán nước Việt, nộp dân Việt cho giặc Tàu.

Luận cứ 3.1: Ðàm này phải đông tới hàng ngàn (cỡ vài ba ngàn).

Luận cứ 3.2: Những tên đầu sỏ trong đám này đã lộ mặt qua số vốn (tính bằng đôla Mỹ) gởi ở ngân hàng ngoại quốc là:

Lê đức Anh (2 tỷ 215 triệu) Trần đức Lương (2 tỷ 100 triệu)

Phạm vă Trà (1 tỷ 860 triệu) Phạm thế Duyệt (1 tỷ 773 triệu)

Nguyễn tấn Dũng (1 tỷ 700 triệu) Lê khả Phiêu (1 tỷ 430 triệu)

Nguyễn mạnh Cầm (1 tỷ 350 triệu) Nông đức Mạnh (1 tỷ 143 triệu)

Phan văn Khải (1 tỷ 115 triệu) Ðỗ Mười (1 tỷ 090 triệu)

Nguyễn văn An (1 tỷ 070 triệu) Trương tấn Sang (1 tỷ 024 triệu)

Võ văn Kiệt (1 tỷ 015 triệu) Nguyễn thị Bình (1 tỷ 015 triệu)

... ... ... ... ... ...

Luận cứ 3.3: Trên toàn thế giơí có được tất cả bao nhiêu tỷ phú đôla Mỹ? Việt Nam nghèo như vậy mà có (thật sự ra) cả trăm tỷ phú đôla Mỹ như thế! Dân Việt Nam quốc nội sao cho khỏi khổ được? Sao mà lầm lũi chịu đựng mãi vậy! Người Việt Nam hải ngoại còn chịu bị bòn rút tới mức nào nưã đây? Sao mà cứ ráng chịu "đi cầy gióp" để tuôn tiền bạc về cho bọn chúng cướp đoạt mãi vậy!

Luận cứ 3.4: Cướp đoạt của nước của dân đến mức đó rồi mà chúng còn dám tuyên bố rằng chúng chưa giàu đến mức thành các nhà tư bản. Thật sự, chúng giàu bằng hay hơn nhiều nhà tư bản trên thế giới rồi, song chúng không không thể so sánh với các nhà tư bản thật sự được vì chúng chỉ là những kẻ cướp trắng trợn mà thôi! Chúng không đóng góp được gì cho quốc kế dân sinh cả! Chúng chỉ có phá phách và kìm hãm sự phát triển đáng phải có cuả tổ quốc Việt Nam mà thôi!

Ðể giữ vững ngai vàng quyền lực, để tiếp tục tăng nhanh số lượng chính chúng nó và tăng nhanh mức giàu có bất lương của chúng, bọn chóp-bu đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp mù quángquyết bám Tàu để đàn áp dân chúng quốc nội. Chúng là bọn bán nước bỉ ổi nhất trong lịch sử Việt Nam!

Luận điểm 4: Chỉ mặt bè lũ đồ-đảng hồ-cáo ù-lỳ-cố-chấp mù quáng chóp-bu cao nhất đang quyết tâm quyết chí bán nước nộp dân cho giặc Tàu: Ðỗ Mười, Lê đức Anh, Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh, ...

Hỡi bọn đồ-đảng hồ-cáo mù quáng ù-lỳ-cố-chấp ngoan cố nhất!

Hỡi bọn đồ-đảng hồ-cáo mù quáng ù-lỳ-cố-chấp bỉ ổi nhất!

Chỉ có hai con đường cho các người lựa chọn.

Một là, bỏ Tàu, đới tội lập công với tổ quốc và dân tộc: các người sẽ được tòan dân tha thứ tội lỗi, và hơn nữa các người còn có thể làm anh hùng dân tộc thật sự đấy.
Hai là, cứ tiếp tục khống chế toàn dân quốc nội để tuân phục Tàu: các người sẽ bị LỊCH SỬ VIỆT NAM ÐÍCH THỰC vĩnh viễn kết tội ngàn vạn lần nặng nề hơn như đối với Lê chiêu Thống vậy!

Các người hãy nhớ những lời dạy của tổ tiên:

1. Vua Ngô dù ba mươi sáu cái tàn vàng,
Chết xuống âm phủ cũng chẳng mang theo được cái tàn nào!

2. Giàu không qua ba họ; khó chẳng qua ba đời!

3. Trăm năm bia đá thỉ mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!


Nguyễn Thế Tiến

Triết Ðức Chính (Nguyễn thế Tiến)

(Còn viết tiếp 4 Luận điểm vạch mặt Mười, Anh, Phiêu, Mạnh.)
posted by Lien Mang Viet San @ 6:04 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 
Liên Kết

BLOGGER

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS